فضائل زیارت امام حسین (ع)

امام صادق (ع) به معاویه بن وهب فرمود : ای معاویه کسانی که برای زوار امام حسین

(ع) در آسمان دعا می کنند بیش از آنهایی هستند که در زمین دعا می کنند , هیچ گاه

بخاطر ترسیدن از کسی زیارت را رها مکن, کسی که بخاطر ترس آن را رها کند بعداً دچار

حسرت و ندامتی می شود که آرزو می کند کاش همواره ملازم آن قبر شریف می بود...

ثواب الاعمال: 95 ,

کامل الزیارات: 228 ح 336 ,

بحار الانوار:101/51 ح 1

المستدرک: 10/232

 

/ 1 نظر / 13 بازدید