شکرانه

ای حسین (ع) ای پاره ی تن رسول الله , ای تکه های دل فاطمه و ای کشتی نجات...

هزاران سپاس که رمقی به جانمان بخشیدی و بوی بهشت را در کهف القاسم  به

مشاممان رساندی...

ممنون که سر ما منت گذاشتی و فرصت درک محرمت را به ما دادی .

ای اسوه ی تاریخ و ای شمس زمان ما را حسینی زنده بدار و حسینی بمیران...

 

آن روز که به داغ غمت مبتلا شدیم

دل خون تر از شقایق دشت بلا شدیم

ما یادمان که نیست ولی راستی حسین

با درد غم غربت تو کجا آشنا شدیم

ممنون از اینکه آمدی آقای ما شدی

ممنون از اینکه نوکر این خانه ما شدیم

شکر خدا که فاظمه ما را خریده است

شکر خدا که خرج بساط شما شدیم

عزت سرای ماست عزا خانه ی شما

با گریه بر تو بود عزیز خدا شدیم

ما را خدا به عشق تو می بخشد عاقبت

ما عاقبت بخیر تو در روضه ها شدیم

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید